Simple Sticky Notes

Tải về tại đây: Simple Sticky Note

1. Khu Vực Làm Việc

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

    – Khu Vực 1: Tiêu đề
        + Ấn F2 để thay đổi tiêu đề
    – Khu Vực 2: Thanh Menu
        + TrongMenu có rất nhiều lựa chọn, lựa chọn mình sẽ nói ở sau
    – Khu Vực 3: Ẩn Note
    – Khu Vực 4: Thay đổi kích thước Note
    – Khu Vực 5: Vùng soạn thảo
        + Trong vùng soạn thảo bạn có thể thao tác với các công cụ tương tự như trên word
        + Có công cụ thêm ngày giờ viết ghi chú
2. Các chức năng trên trong Menu

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

    – New Note: Tạo Note mới.
    – Color: Chọn màu cho Note.
    – Opacity: Chọn độ mờ của Note.
    – Alarm: Tạo giờ hẹn của Note.
    – Print: In Note.
    – Share: Chia sẻ Note lên Facebook, Twitter, Email.
    – Edit Title: Chỉnh sửa tên Note.
    – Always On Top: Chỉnh Note về chế độ luôn hiện trên màn hình.
    – Lock Note: Không cho phép chỉnh sửa Note.
    – Minimize: Làm nhỏ Note.
    – Hide: Ẩn Note.
    – Hide Other: Ẩn tất cả các Note khác.
    – Delete Note: Xóa Note.
3. Thiết lập Simple Sticky Notes: Để vào thiết lập, các bạn tìm Icon của Simple Sticky Notes trên thanh Start( góc dưới bên phải màn hình):

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

Click chuột phải vào icon Simple Sticky Notes chọn Setting

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

    – Thẻ General: Cấu hình chung

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

        + Automaticcally check for update: Khi có bản update phần mềm tự động cập nhật (Không nên dùng tính năng này)
        + Run on system start: Tự động khởi động khi bật máy tính
        + Show note when the program start: Hiển thị các ghi chú khi khởi động máy tính
    – Thẻ Appearance: Cài đặt giao diện hiển thị

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

        + Title: Tiêu đề chung khi tạo note mới
        + Opacity: Độ trong chung khi tạo note mới
        + Color: Màu chung khi tạo note mới
        + Font: Phông chữ khi viết trong note (Nên chọn Time New Roman và cỡ 12)
        + Font Color: Màu chữ
        + Always On Top: Nếu tích thì các note luôn hiển thị khi bạn làm việc ở bất cứ phần mầm hay ứng dụng nào
        + Theme: Giao diện
    – Thẻ Hot Key: Phím tắt

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

        + New Note: Ấn ALT+N (Tạo Note mới)
        + New note from clipboard: ALT+V
        + Show All Note: ALT+S (Hiển thị tất các các note đã ẩn và chưa ẩn)
        + Hide All Note: ALT+H (Ẩn tất các các note đang hiển thị)
        + Goto Next Note: ALT+G (Nhảy đến note tiếp theo)
    – Thẻ Alam: Hẹn giờ (Thẻ này để chọn âm thanh báo thức cho tính năng hẹn giờ)

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

    – Thẻ Language: Chọn ngôn ngữ

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

    – Thẻ Database: Lưu trữ, Sao lưu cơ sở dữ liệu

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

4. Tính Năng Hẹn Giờ: Để hẹn giờ click vào khu vực 3 (Menu) chọn Alarm

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

Giao diện Alarm hiện ra

Simple Sticky Notes
Simple Sticky Notes

    – Chọn Active: kích hoạt hẹn giờ
    – Chọn giờ, sáng chiều: chọn thời gian muốn hẹn giờ
    – Chọn AT: Chọn ngày bắt đầu hẹn giờ
    – Chọn Repeat: Chế độ lặp
    – Chọn Sound: Chọn chông báo

Tải về tại đây: Simple Sticky Note
Chúc các bạn có công cụ hữu ích hỗ trợ công việc tốt hơn!

Like và Share để nhiều bạn bè của bạn cùng được trải nghiệm!