Hướng dẫn cài đặt Java JDK và Eclipse

Giới thiệu qua về Eclipse:

Eclipse là môi trường phát triển tích hợp (IDE – Intergrated Develoment Environment ) sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và các ngôn ngữ khác như C/C++,Python,PERL,Ruby v.v..

Sau đây là hướng dẫn cài đặt eclipse

Bước 1:

Đầu tiên vào đây để vào Java SE để tải JDK

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Chọn Accept License Agreement rồi chọn JDK phù hợp với cấu hình máy tính

Bước 2: Cài đặt

Mở JDK vừa tải

Không có văn bản thay thế tự động nào.Chọn next

Không có văn bản thay thế tự động nào.Chọn nơi cài đặt JDK, mặc định cài đặt sẽ ở C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131

Bấm next

Không có văn bản thay thế tự động nào.>Tiếp theo bạn chọn nơi cài JRE rồi bấm next

Trong hình ảnh có thể có: điện thoại

Chúc mừng ! Bạn đã tải JDK thành công!

Bước 3: ( nếu bạn dùng Win 7 )

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Bấm chuột phải biểu tượng my computer > properties

Không có văn bản thay thế tự động nào.Advanced system settings

Trong hình ảnh có thể có: điện thoạiỞ thẻ Advanced chọn Environment Variables

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tìm biến Path, chọn edit

Không có văn bản thay thế tự động nào.

>Cóp địa chỉ cài đặt jdk của bạn vào, thêm dấu ; ở đằng trước.

> Ở đây địa chỉ của mình mặc định là C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131 nên khi thêm vào là ;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131

Xong bấm OK

Bước 4: Cài đặt Eclipse

Các bạn vào đây để tải eclipse

Bản mới nhất ra mắt là Eclipse Neo 3

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Có rất nhiều gói IDE để chọn, mọi người có thể tải Eclipse IDE chính rồi update plugin sau hoặc chọn luôn gói mình cần.Ở đây mình chọn Eclipse IDE for Java Developers

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tải file .rar xong giải nén -> vào folder eclipse chạy eclipse.exe

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Vậy là bạn đã cài đặt xong Eclipse !