Link download : http://j.gs/5459348/proteus-78-sp2

Video hướng dẫn cài đặt : https://www.youtube.com/watch?v=P9woCNLyii8

Chúc bạn thành công 😀 !