Sau đây mình sẽ chia sẻ một số tài liệu kỹ thuật điện tử để tải xuống và tham khảo, mọi người có thể comment để mình bổ sung thêm :

https://onedrive.live.com/?id=192FD541C8B9FE4C%212460&cid=192FD541C8B9FE4C 

Trong này tổng hợp về sách 120 sơ đồ mạch điện tử, các tài liệu về cấu kiện điện tử ,một số bài tập,…

http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/224/1/CKDT.pdf : Bài giảng môn cấu kiện điện tử của học viện bưu chính viễn thông

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfMvmx9Jdwh1t8rOAusEU5P4KusP5RN05 : Playlist video tài liệu điện tử số

https://drive.google.com/open?id=0Bzk6jNwEglshUVdVdUJOSmMxNTA : Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Mong các tài liệu điện tử này giúp các bạn trên con đường học tập kỹ thuật điện tử 😀 !

Chúc bạn thành công !