Hướng Dẫn Xuất File Âm Bản Làm Mạch In Cảm Quang Từ Altium

 

Việc làm mạch in cảm quang là cả 1 quá trình khó khăn và hôm nay mình sẽ hướng dẫ các bạn 1 trong những khâu xử lý khó khăn mà người mới bắt đầu làm mạch in cảm quang gặp Phải!

Video: Hướng Dẫn Xuất File Âm Bản Làm Mạch In Cảm Quang Từ Altium

 

Chúc các bạn thành công!