Hướng dẫn sử dụng eclipse

Đầu tiên chạy eclipse.exe

Trong hình ảnh có thể có: điện thoại và văn bản

Chọn nơi lưu trữ workspace

Tiếp theo chọn perspective:

Vào Window>Perspective>Open Persepctive> Other…

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Chọn Java(default)

Bây h bạn có thể lập 1 project java mới

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Lập project mới bằng cách :

Bấm chuột phải ở cửa sổ Project Explorer, Chọn New>Java Project

Hoặc bấm vào New ở thanh công cụ

Bấm tổ hợp phím tắt Alt + Shift + N

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Các bạn đặt tên project, chọn JRE ( hoặc để như mặc định ), chọn Project layout để quyết định xem có lưu source code và các tệp class ở một tập riêng hay không ( nên để riêng )

Xong các bạn bấm Finish để tạo project hoặc bấm next để chỉnh cài đặt java

Trong hình ảnh có thể có: điện thoại

Trên cửa sổ package explorer sẽ xuất hiện icon project của bạn :

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tiếp theo là tạo Java Class

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Bấm chuột phải vào src<New<Class

Cửa sổ New Java Class sẽ hiện ra như thế này

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhập tên package để tạo các package để quản lí code

Nhập tên class ở Name

Chọn đúng modifier

Nhập tên superclass hoặc chọn browse để tìm class có sẵn

(có thể bỏ qua : Chọn add để thêm interfaces được thực  hiện bởi class này )

Check public static void main(String[]args) nếu bạn muốn class tự động sinh ra void main ( hàm chính )

Nhấn finish nếu xong

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hàm mình viết  : System.out.println(“Hello World”);

Chạy chương trình bằng cách vào Run>Run hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F11

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Ở cửa sổ Console bạn sẽ thấy kết quả được hiển thị

Chú ý: Bạn có thể chứa kí tự tiếng việt bằng cách vào Project>Properties>Resource rồi chọn UTF-8 ở Other

Chúc bạn thành công !