1. Thông Số

Cánh tay robot 4 bậc tự do
Cánh tay robot 4 bậc tự do
  1. Download

Download tại đây: Arm.dxf

 

Hãy Like và Subcribe nếu bạn thấy bổ ích!

Xin Cảm Ơn!