Thí Nghiệm Cảm Biến Lực Phục Vụ Ứng Dụng Thực Tiễn

 

  1. Cấu Tạo Cảm Biến Lực (FSR)

Tấm cảm ứng lực (FSR) được cấu tạo chính từ các hạt Carbon tạo hình thành dạng xốp để có thể tác dụng lực làm bẹp bề mặt và tạo ra giá trị điện trở khác nhau.

 

FSR
Hình 1

– Như vậy ta có thể tận dụng đặc tính trên để làm cảm biến phát hiện lực.

FSR
Hình 2

– Cắt 2 lá đồng để tạo thành 2 bản cực như (Hình 2) để có thể dễ kết nối vào mạch điện

2. Sơ Đồ Đấu Nối

Arsuino vs FSR
Hình 3

– Kết nối Arduino với cảm biến như (Hình 3)

3. Code

const int analogInPin = A0; // Đọc dữ liệu ADC bằng chân A0
const int analogOutPin = 13; // Hiển thị độ sáng ra LED

int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(analogOutPin, outputValue);
Serial.print(“sensor = “);
Serial.print(sensorValue);
Serial.print(“\t output = “);
Serial.println(outputValue);
delay(2);
}

4. Ứng Dụng

– Với cảm biến này chúng ta có thể làm được rất nhiều ứng dụng VD: Nút chơi Game, Mũ bảo an toàn……..

Dưới đây là một đề tài sử dụng Cảm Ứng Lực FSR vào thực tiễn giúp cải thiện ý thức tham gia giao thông và tai nạn đường bộ.

 

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi! Hãy Like và Share nếu bạn thấy hữu ích!